Intensiv Brush-Up i skriftlig engelskKursusbeskrivelse

Med udgangspunkt i kursisternes stiløvelser, (før kursusstart), samt oversættelser, (under kurset), gennemgår/øver vi de områder som giver de største problemer. (Grammatik, stavning, ordforråd og tegnsætning).

Arbejdssproget er engelsk.

16 lektioner á 40 min. over 2 dage.

Antal deltagere:

Fra 3 til 6 deltagere