Kursustyperelite sprog kan tilbyde følgende kurser: Andre ydelser: Inden De starter
elite sprog anbefaler at kursisterne gennemfører en kort test inden undervisningen påbegyndes, så det rigtige niveau fastlægges fra første lektion.

Testen kan enten være mundtlig eller skriftlig og vil højst vare 30 minutter.

Andre kurser
Ønsker De andre sprogkurser som ikke er nævnt her, er De selvfølgelig velkommen til at kontakte elite sprog.